شرح کالا مطابق اظهارنامه ارزش در اظهارنامه های گمرکی

شرح کالا مطابق اظهارنامه ارزش در اظهارنامه های گمرکی

شرح کالا مطابق اظهارنامه ارزش در اظهارنامه های گمرکی

در حالی که سامانه جامع امور گمرکی کم کم از دوران گذار خود عبور کرده و به بلوغ نزدیک می شود کماکان ارتباط صاحبان کالا با گمرک ایران در کش و قوس خود به سر می برد. چندی پیش گزینه ای با عنوان ” شرح کالا مطابق اظهارنامه ارزش” به اظهارنامه کالا اضافه شده است که مشکلات متعددی را برای صاحبان کالا و کارشناسان گمرک بوجود آورده است. این گزینه به این معناست که هنگامی که کالایی توسط صاحب کالا به گمرک اظهار می شود باید دارای یک شرح و شناسه تعریف شده قبلی توسط سامانه تعیین ارزش گمرک باشد در غیر این صورت باید یا به نزدیکترین شرح و شناسه استناد شود و یا درخواست ایجاد شناسه توسط صاحب کالا و کارشناس مربوطه به دفتر تعیین ارزش ارسال شود، البته این موضوع برای تمامی کالاها عمومیت ندارد و به نظر می رسد بیشتر برای کالاهایی است که از لحاظ گمرک دارای حساسیت ارزشی بالایی هستند.

مطابق ماده ۱۱۳ ق.ا.گ داریم:
اظهار کالا با اسناد خلاف واقع یکی از موارد قاچاق محسوب می شود. در این ماده منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که ” در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.”

چنانچه به ناچار با تغییر شناسه ارزش شرح کالا تغییر کند این اختیار از اظهار کننده ساقط و یکی از ارکان ماده ۱۱۳ ( اظهار خلاف توسط اظهار کننده ) مورد خلل واقع خواهد شد، این در حالی است که اشتباه و یا عمد صاحب کالا در عدم اعلام ارزش صحیح کالا از مصادیق تخلف بوده و مشمول مقررات قاچاق نمی گردد.

با این تفاسیر چنین نتیجه می شود که با تغییر شرح کالا همزمان با درج کدشناسه ارزش، عملا اظهار ارزش کالا توسط کارشناس و گمرک انجام شده و نقش صاحبان کالا و عواقب آن از لحاظ حقوقی و قانونی مورد شبهه قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که کارشناسان دفتر تعیین ارزش و سامانه جامع امور گمرکی نسبت به برطرف کردن موارد فوق در جهت تسریع در انجام امور گمرکی و رفع موانع قانونی تمهیدات لازم را بیندیشند.